Tréningy a školenia
Efektívne vodcovstvo

Ďalšia etapa rozvoja manažérskych zručností

Ako manažéri postupujú vo svojej kariére, musia neustále rozširovať svoj horizont a rozvíjať svoje zručností. Tento rast a rozvoj je nevyhnutný pre zvládnutie nových výziev a zodpovedností kladených na manažérov v dobe neustáleho rozvoja technológií a manažérskych praktík.
Tento tréning vám pomôže ohodnotiť a zlepšiť svoje manažérske schopnosti potrebné pre výkon známych manažérskych funkcií. Kurz je zameraný na kľúčové a bežné manažérske problémy ako tímová práca, ľudské zdroje, aktívne vodcovstvo, stanovenie cieľov, organizačná kultúra, stratégia a pod.
Kurz kladie dôraz na nové trendy v strategickom myslení a manažmente zmeny.
Predpokladaná dĺžka kurzu: 3 dni.

Vaše prínosy z kurzu

  • používanie podpory, uznania a odmeny na zlepšenie správania sa iných za cieľom dosiahnutia vysokej výkonnosti
  • uvedomenie si kedy a ako prispôsobiť svoj vodcovský štýl rôznym manažérskym situáciám
  • schopnosť formulovať misiu pre vašu firmu, úsek alebo oddelenie a správne ju komunikovať pre svojich ľudí.

Kto by sa mal kurzu zúčastniť?

  • Skúsení manažéri v rôznych oblastiach a z rôznych odvetví, ktorí sa rozhodli urobiť ďalší krok vo svojej kariére.

Program kurzu

Nové konkurenčné výzvy
- zvládnutie komplexnosti technologického rozvoja a uspokojovanie stále náročnejších požiadaviek zákazníkov

Vodcovské štýly
- druhy vodcovských štýlov a rôzne situácie pre ich využitie

Inšpirovanie a motivovanie
- riadenie spôsobom inšpirujúceho vizionára a umožňovateľa a nie spôsobom kontrolóra a manipulátora
- prispôsobenie svojho vodcovského štýlu úrovni zodpovednosti svojich podriadených

Zvyšovanie výkonnosti
- delegovanie a prenášanie zodpovednosti
- používanie vysokých očakávaní a pozitívneho motivovania

Porozumenie správania, osobností a organizácie
- pohľad na vlastné správanie sa
- ocenenie odlišností iných
- pochopenie organizačnej kultúry

Strategické myslenie, nástroje a techniky
- vytváranie výzvy prostredníctvom neustáleho sledovanie konkurencie

Vyhľadávanie:
Kontakt

PROACTIVA, s.r.o.
Bankov 3
040 01 Košice

Phone: +421 55 632 0009
Mobile: +421 911 692 208
E-mail:
proactiva@proactiva.sk

Pobočky:
Humenné:
tel/fax: 00421 57 775 5116
Prešov:
tel/fax: 00421 51 770 2355

» KONTAKTNÝ FORMULÁR «

Partneri
  Plejsy Kurzy EduWorld  

 

Nie je múdry ten, kto veľa vie, ale ten, kto vie, čo je potrebné.

 

PROACTIVA, n.o.
Bankov 3,
040 01 Košice
phone: +421 55 632 0009, +421 903 692 208
e-mail:proactiva@proactiva.sk
Powered by: Profistranky CMS