Tréningy a školenia
Efektívne vyjednávanie

Intenzívny a veľmi praktický tréning

KAŽDÝ vyjednáva. Mnohí ľudia si nie sú vedomí toho, že vstupujú do vyjednávacieho procesu a preto často skončia v tomto procese horšie, obzvlášť ak vyjednávajú s niekým, kto ovláda koncept a techniky efektívneho vyjednávania. Väčšina sa spolieha iba na svoj inštinkt počas vyjednávania a tým seba, ako aj svoju organizáciu oberá o príležitosť dosiahnuť čo najlepšie výsledky vyjednávania.
Každý pracovník v organizácií, ktorý je zodpovedný za dosahovanie výsledkov prostredníctvom spolupráce s inými (interne alebo externe) sa potrebuje naučiť, ako vyjednávať efektívne.
Tento tréning má účastníkom pomôcť objaviť a praktizovať osvedčený koncept a techniky vyjednávania výhra - výhra. Pomôže účastníkom uvedomiť si svoj preferovaný štýl vyjednávania súčasne s jeho silnými a slabými stránkami.
Predpokladaná dĺžka kurzu: 3 dni.

Vaše prínosy z kurzu

  • uvedomenie si fáz vyjednávacieho procesu a prispôsobenie svojho správania týmto fázam
  • získanie poznatkov o vyjednávacích technikách a spôsobe ich uplatnenie v rôznych situáciách
  • precvičenie si vyjednávacieho procesu s použitím videozáznamu
  • naučenie sa, ako získať čo najlepšie výsledky pri vyjednávaní a pritom udržať a zlepšiť vzťahy s vašimi obchodnými partnermi.

Kto by sa mal kurzu zúčastniť?

  • Manažéri, efektívne vyjednávanie ktorých ovplyvňuje výsledky a úspech ich organizácie, úseku alebo oddelenia.

Program kurzu

Čo je to vyjednávanie?
- postoj a prístupy k vyjednávaniu
- definícia a fázy vyjednávacieho procesu

Štýly vyjednávania
- päť rôznych štýlov vyjednávania
- preferencie účastníkov vo vyjednávaní a ich pôsobenie na ostatných
- vyjednávanie výhra-výhra

Proces vyjednávania
- tri fázy vyjednávania - štruktúra a časový rozvrh
- príprava - dôležitý krok k úspechu
- vyjednávanie účastníkov na príkladoch rolových hier s použitím videozáznamu

Akčný plán
- vypracovanie vlastného akčného plánu
- spracovanie spätnej väzby od ostatných účastníkov

Vyhľadávanie:
Kontakt

PROACTIVA, s.r.o.
Bankov 3
040 01 Košice

Phone: +421 55 632 0009
Mobile: +421 911 692 208
E-mail:
proactiva@proactiva.sk

Pobočky:
Humenné:
tel/fax: 00421 57 775 5116
Prešov:
tel/fax: 00421 51 770 2355

» KONTAKTNÝ FORMULÁR «

Partneri
  Plejsy Kurzy EduWorld  

 

Nie je múdry ten, kto veľa vie, ale ten, kto vie, čo je potrebné.

 

PROACTIVA, n.o.
Bankov 3,
040 01 Košice
phone: +421 55 632 0009, +421 903 692 208
e-mail:proactiva@proactiva.sk
Powered by: Profistranky CMS