Tréningy a školenia
Interpersonálne zručnosti

Ako zlepšiť vzťahy na pracovisku tým, že sa uvidíte očami iných

Váš úspech je do veľkej miery závislý na subjektívnom hodnotení jednak vašich nadriadených, ako aj vašich podriadených. Toto hodnotenie sa odvíja od úrovne vášho vodcovstva a manažérskej efektívnosti. Keďže sa predpokladá, že dobrý manažér vie ovplyvniť ľudí tak, aby pracovali efektívne, objektívna analýza vašich ovplyvňovacích a komunikačných zručnosti je kritická.
Tento intenzívny tréning vám pomôže kriticky sa ohodnotiť. Počas kurzu budete mať možnosť preskúmať a zlepšiť svoje interpersonálne zručnosti a praktizovať aktívne počúvanie.
Predpokladaná dĺžka kurzu: 2 dni.

Vaše prínosy z kurzu

  • získanie pohľadu na seba očami iných prostredníctvom spätnej väzby
  • preskúšanie aktívneho počúvania

Kto by sa mal kurzu zúčastniť?

  • Stredný a vrcholový manažment.

Program kurzu

Počúvanie
- aktívne počúvanie - význam a precvičovanie

Komunikácia
- trojúrovňové kladenie otázok
- ako získať s partnerom v komunikácii "spoločnú pôdu pod nohami"

Spätná väzba
- význam a definície spätnej väzby
- druhy spätnej väzby a preferencie účastníkov v poskytovaní a prijímaní spätnej väzby
- precvičovanie poskytovania a prijímania spätnej väzby

Riešenie konfliktov
- druhy konfliktov a ich dôvody
- spôsoby riešenia konfliktov a analýza správania sa účastníkov konfliktov
- precvičenie si riešenia konfliktov prostredníctvom prípadových štúdií a rolových hier

Vyhľadávanie:
Kontakt

PROACTIVA, s.r.o.
Bankov 3
040 01 Košice

Phone: +421 55 632 0009
Mobile: +421 911 692 208
E-mail:
proactiva@proactiva.sk

Pobočky:
Humenné:
tel/fax: 00421 57 775 5116
Prešov:
tel/fax: 00421 51 770 2355

» KONTAKTNÝ FORMULÁR «

Partneri
  Plejsy Kurzy EduWorld  

 

Nie je múdry ten, kto veľa vie, ale ten, kto vie, čo je potrebné.

 

PROACTIVA, n.o.
Bankov 3,
040 01 Košice
phone: +421 55 632 0009, +421 903 692 208
e-mail:proactiva@proactiva.sk
Powered by: Profistranky CMS