Tréningy a školenia
Kurz manažmentu pre nových manažérov

Praktický tréning, ktorý vám pomôže plne si uvedomiť svoj manažérsky potenciál

Aby ste zvládli nové nároky, ktoré na vás kladie manažérska práca, musíte čo najrýchlejšia a najefektívnejšie pochopiť a využívať kľúčové manažérske techniky a funkcie. Tento intenzívny kurz je zameraný na aktívne a praktické manažérske techniky, ktoré vám pomôžu pochopiť a využívať základné funkcie manažmentu. Každý modul kurzu postupne zdokonaľuje kompetencie účastníkov tak, aby boli pripravení zvládnuť každodenné manažérske situácie a dosiahnuť efektívne výsledky v čo najkratšom čase. Pre novo vymenovaných a perspektívnych manažérov tento kurz ponúka základňu pre v súčasnosti bežné manažérske praktiky. Zároveň je tento kurz vhodný aj pre skúsených manažérov na obnovenie si svojich znalostí a zručností v oblasti manažmentu. Tento 5-dňový program zlepší manažérsku efektívnosť účastníkov, zvýši ich sebavedomie, zlepší porozumenie samých seba a ukáže im cestu pre ich ďalší rozvoj.

Vaše prínosy z kurzu

  • získanie hlbšieho pohľadu na základné aspekty efektívneho manažmentu
  • identifikovanie kľúčových zručností úspešného manažéra
  • preskúšanie základných manažérskych funkcií, ako: plánovanie a organizovanie, riešenie problémov, rozhodovanie, komunikácia, motivovanie, budovanie a vedenie tímov
  • rozšírenie vašich vedomosti o financiách, ako hlavného zdroja pre podnikanie.

Kto by sa mal kurzu zúčastniť?

  • novo vymenovaní a perspektívni manažéri, ktorí potrebujú získať praktické zručnosti v hlavných manažérskych funkciách
  • nedávno vymenovaní manažéri na zdokonalenie svojich manažérskych zručností
  • všetci manažéri, ktorí si chcú obnoviť svoje znalosti a zručnosti v oblasti súčasných manažérskych techník

Program kurzu

Čo je to manažment?
- základné zručností potrebné pre úspešného manažéra v danej situácii

Časový manažment
- vzťah medzi časovým a efektívnym manažmentom

Plánovanie a organizovanie
- stanovenie priorít: alokácia zdrojov a delegovanie

Riešenie problémov a rozhodovanie
- bariéry riešenia problémov a techniky pre racionálne rozhodovanie

Riadenie financií
- plánovanie zisku vo vzťahu k celkovým cieľom podniku, finančná analýza

Komunikácia
- zručnosti potrebné na efektívnu komunikáciu a aktívne počúvanie

Motivácia Budovanie a vedenie tímov
- roly nevyhnutné pre fungovanie úspešných tímov.

Vyhľadávanie:
Kontakt

PROACTIVA, s.r.o.
Bankov 3
040 01 Košice

Phone: +421 55 632 0009
Mobile: +421 911 692 208
E-mail:
proactiva@proactiva.sk

Pobočky:
Humenné:
tel/fax: 00421 57 775 5116
Prešov:
tel/fax: 00421 51 770 2355

» KONTAKTNÝ FORMULÁR «

Partneri
  Plejsy Kurzy EduWorld  

 

Nie je múdry ten, kto veľa vie, ale ten, kto vie, čo je potrebné.

 

PROACTIVA, n.o.
Bankov 3,
040 01 Košice
phone: +421 55 632 0009, +421 903 692 208
e-mail:proactiva@proactiva.sk
Powered by: Profistranky CMS