Tréningy a školenia
Kurz manažmentu pre skúsených manažérov

Vytváranie angažovanosti za účelom maximálizácie prínosu vašich podriadených

Aby ste boli efektívny ako manažér, potrebujete množstvo interpersonálnych zručností, predovšetkým zručnosť vedenia iných. Bez angažovanosti vašich pracovníkov nedosiahnete veľa, preto je pre vás dôležité vedieť riadiť a optimalizovať ich schopnosti, harmonizovať rozličné osobnosti, aby ste vytvorili motivovaný tím orientovaný na výkon. Tento tréning vám pomôže zlepšiť vaše zručnosti v riadení ľudí a vašu efektívnosť ako manažéra.
Predpokladaná dĺžka kurzu: 5 dní.

Vaše prínosy z kurzu

  • zlepšenie zručností v najdôležitejších oblastiach riadenia ľudí
  • získanie spätnej väzby na váš osobný štýl riadenia
  • stanovenie spôsobov riešenia problémov, ktoré máte v riadení ľudí

Kto by sa mal kurzu zúčastniť?

  • Stredný a vrcholový manažment.

Program kurzu

Motivácia ľudí na pracovisku
- zvyšovanie motivácie prepojením výkonu na výstupy, ktoré sú cenné pre jednotlivcov

Dávanie a prijímanie spätnej väzby
- objektívne pozorovanie správania ľudí
- preskúmanie rôznych spôsobov dávania spätnej väzby

Zručnosti vedenia rozhovorov
- identifikovanie rozličných druhov rozhovorov a precvičenie vhodných techník pre jednotlivé druhy
- spôsoby získavania faktov v priebehu rozhovoru
- formulovanie efektívnych otázok

Riadenie výkonu
- stanovenie procesu hodnotenia výkonu vašich pracovníkov
- stanovenie realistických cieľov vašich pracovníkov
- uskutočnenie hodnotiaceho rozhovoru

Riešenie konfliktov
- preskúmanie rozličných konfliktných situácií
- stanovenie pozitívnych a negatívnych stránok konfliktov
- precvičenie rozličných spôsobov riešenia konfliktov
- diagnostikovanie vášho spôsobu riešenia konfliktov

Vyhľadávanie:
Kontakt

PROACTIVA, s.r.o.
Bankov 3
040 01 Košice

Phone: +421 55 632 0009
Mobile: +421 911 692 208
E-mail:
proactiva@proactiva.sk

Pobočky:
Humenné:
tel/fax: 00421 57 775 5116
Prešov:
tel/fax: 00421 51 770 2355

» KONTAKTNÝ FORMULÁR «

Partneri
  Plejsy Kurzy EduWorld  

 

Nie je múdry ten, kto veľa vie, ale ten, kto vie, čo je potrebné.

 

PROACTIVA, n.o.
Bankov 3,
040 01 Košice
phone: +421 55 632 0009, +421 903 692 208
e-mail:proactiva@proactiva.sk
Powered by: Profistranky CMS