Tréningy a školenia
Kurz riadenia pre majstrov

Praktický tréning, pre zdokonalenie základných riadiacich zručností majstra

Postavenie majstra v riadení výrobného procese je kľúčové, keďže majster je prvolíniový riadiaci pracovník. Aby majstri zvládli stále sa zvyšujúce nároky, ktoré na nich kladie riadiaca práca, musia neustále zdokonaľovať svoje riadiace zručnosti a využívať vo svojej práci kľúčové riadiace- manažérske techniky a funkcie.
Tento intenzívny kurz je zameraný na aktívne a praktické riadiace techniky, ktoré pomôžu majstrom zdokonaliť a lepšie využívať pri svojej riadiacej práci základné funkcie riadenia a práce s ľuďmi a zároveň sa zlepšili v prenose cieľov stanovených vyššími úrovňami riadenia do svojich tímov. Každý modul kurzu postupne zdokonaľuje kompetencie účastníkov tak, aby boli pripravení zvládnuť každodenné situácie a dosiahnuť efektívne výsledky v čo najkratšom čase.
Tento 4-dňový program zlepší riadiacu efektívnosť účastníkov, zvýši ich sebavedomie, zlepší porozumenie samých seba a ukáže im cestu pre ich ďalší rozvoj.

Vaše prínosy z kurzu

  • uvedomenie si kľúčového postavenia majstra v riadení výroby
  • identifikovanie kľúčových zručností dobrého majstra
  • zdokonalenie riadiacich zručností majstra pri práci s ľuďmi
  • získanie hlbšieho pohľadu na základné aspekty efektívneho manažmentu
  • preskúšanie základných manažérskych funkcií, ako: plánovanie a organizovanie, riešenie problémov, rozhodovanie, komunikácia, motivovanie, budovanie a vedenie tímov

Kto by sa mal kurzu zúčastniť?

  • všetci majstri, ktorí si chcú zdokonaliť svoje znalosti a zručnosti v oblasti riadenia ľudí

Program kurzu

Úloha majstra v riadiacom procese a potrebné zručnosti dobrého majstra
- identifikovanie základných zručností potrebných pre dobrú prácu majstra v danej situácii

Zvyšovanie výkonnosti
- delegovanie, prijímanie a prenášanie zodpovednosti

Riešenie konfliktov
- druhy konfliktov a ich dôvody
- spôsoby riešenia konfliktov

Komunikácia
- zručnosti potrebné na efektívnu komunikáciu s podriadenými a s inými oddeleniami

Motivácia pracovníkov
- čo motivuje a demotivuje pracovníkov

Budovanie a vedenie tímov
- rozdiel medzi pracovnou skupinou a tímom, úloha vedúce pre fungovanie úspešných tímov.

Vyhľadávanie:
Kontakt

PROACTIVA, s.r.o.
Bankov 3
040 01 Košice

Phone: +421 55 632 0009
Mobile: +421 911 692 208
E-mail:
proactiva@proactiva.sk

Pobočky:
Humenné:
tel/fax: 00421 57 775 5116
Prešov:
tel/fax: 00421 51 770 2355

» KONTAKTNÝ FORMULÁR «

Partneri
  Plejsy Kurzy EduWorld  

 

Nie je múdry ten, kto veľa vie, ale ten, kto vie, čo je potrebné.

 

PROACTIVA, n.o.
Bankov 3,
040 01 Košice
phone: +421 55 632 0009, +421 903 692 208
e-mail:proactiva@proactiva.sk
Powered by: Profistranky CMS