Tréningy a školenia
Manažér nákupu

Praktický kurz pre zefektívnenie nákupného procesu

Riadenie nákupného procesu sa stáva stále viac dôležitým pre dosahovanie stanovených cieľov spoločnosti a zvyšovanie konkurenčnej pozície jednotlivých spoločností. Dochádza postupne k zmene dodávateľsko- odberateľského prostredia, keď dochádza k užšej spolupráci predávajúceho a kupujúceho, vzájomnému prepojovaniu logistických reťazcov, čo sa prejaví v znižovaní nákladov nákupu, zvýšením spoľahlivosti a kvality dodávok.
Tento intenzívny kurz je zameraný na aktívne a praktické techniky, ktoré pomôžu pracovníkom nákupu lepšie pochopiť a využívať základné techniky nákupného procesu. Každý modul kurzu postupne zdokonaľuje kompetencie účastníkov tak, aby boli pripravení zvládnuť každodenné situácie a dosiahnuť efektívne výsledky v čo najkratšom čase.
Tento 4-dňový program zlepší efektívnosť pracovníkov nákupu, zvýši ich sebavedomie, zlepší porozumenie samých seba a ukáže im cestu pre ich ďalší rozvoj.

Vaše prínosy z kurzu

  • získanie hlbšieho pohľadu na základné techniky efektívneho riadenia nákupného procesu
  • identifikovanie kľúčových zručností dobrého nákupcu
  • rozšírenie vedomostí o nových trendoch v zlepšovaní nákupného procesu. 

Kto by sa mal kurzu zúčastniť?

  • novo vymenovaní pracovníci nákupu, ktorí potrebujú získať praktické zručnosti pre riadenie nákupného procesu
  • všetci pracovníci nákupu, ktorí si chcú obnoviť svoje znalosti a zručnosti v oblasti súčasných techník používaných v nákupnom procese

Program kurzu

Nákupný proces a zručnosti potrebné pre jeho riadenie
- základné vedomosti a zručností potrebné pre úspešné riadenie nákupného procesu

Hodnotenie dodávateľov
- stanovenie kritérií pre hodnotenie dodávateľov a vypracovanie formulárov pre hodnotenie dodávateľov

Výberové konanie a rozhodovací proces
- organizácia výberového konania z hľadiska minimalizácie budúcich rizík a nákladov, techniky robenia dokladovateľných rozhodnutí o nákupe

Riadenie a zabezpečovanie kvality pri dodávkach
- program Total Quality Control a certifikácia podľa noriem ISO 9000

Podniková a medzinárodná logistika
- organizácia logistického reťazca, riadenie toku materiálov a toku informácií

Komunikácia s predávajúcim
- zručnosti potrebné na efektívnu telefonickú, písomnú komunikáciu a zásady pre vedenie obchodného jednania s predávajúcim

Budovanie a vedenie nákupných tímov
- roly nevyhnutné pre fungovanie úspešných nákupných tímov

Vytváranie "dodávateľsko - odberateľského partnerstva"
- význam a podmienky pre vytvorenie partnerského vzťahu s dodávateľom

Vyhľadávanie:
Kontakt

PROACTIVA, s.r.o.
Bankov 3
040 01 Košice

Phone: +421 55 632 0009
Mobile: +421 911 692 208
E-mail:
proactiva@proactiva.sk

Pobočky:
Humenné:
tel/fax: 00421 57 775 5116
Prešov:
tel/fax: 00421 51 770 2355

» KONTAKTNÝ FORMULÁR «

Partneri
  Plejsy Kurzy EduWorld  

 

Nie je múdry ten, kto veľa vie, ale ten, kto vie, čo je potrebné.

 

PROACTIVA, n.o.
Bankov 3,
040 01 Košice
phone: +421 55 632 0009, +421 903 692 208
e-mail:proactiva@proactiva.sk
Powered by: Profistranky CMS