Tréningy a školenia
Manažment času

Praktický tréning, ktorý vám pomôže uvedomiť si rezervy v organizácii času

ČAS - to, čo si nemôžeme na tomto svete kúpiť. Získať viac času na prácu aj oddych je však možné. Dôležitým prostriedkom pre získanie času je jeho lepšia organizácia. Lepšou organizáciou času získame nielen samotný čas, ale znížime aj úroveň stresu a z neho vyplývajúce nedorozumenia.
Manažment času je základným krokom k zlepšeniu kvality nášho pracovného ale aj súkromného života.
Dĺžka kurzu: 2 dni.

Vaše prínosy z kurzu

  • preskúmanie vlastnej efektívnosti hospodárenia s časom
  • identifikovanie spôsobu vlastného manažmentu času a získanie zručností, ako ho vylepšiť
  • stanovenie oblasti aktivít a ich priority
  • identifikácia a precvičenie spôsobov redukovania stresu a ich využitie v praxi

Kto by sa mal kurzu zúčastniť?

  • Pre manažérov na všetkých úrovniach riadenia a všetkých tých, ktorí chcú zlepšiť svoju organizáciu a plánovanie času a tým znížiť úroveň na nich doliehajúceho stresu.

Program kurzu

Identifikácia úrovne vlastného manažmentu času

Identifikácia "zlodejov" času

Stanovenie oblastí aktivity

Techniky na zlepšenie manažmentu času

Stanovenie časových horizontov

Spôsoby redukovania stresu

Spracovanie osobných plánov rozvoja zručností manažmentu času

Vyhľadávanie:
Kontakt

PROACTIVA, s.r.o.
Bankov 3
040 01 Košice

Phone: +421 55 632 0009
Mobile: +421 911 692 208
E-mail:
proactiva@proactiva.sk

Pobočky:
Humenné:
tel/fax: 00421 57 775 5116
Prešov:
tel/fax: 00421 51 770 2355

» KONTAKTNÝ FORMULÁR «

Partneri
  Plejsy Kurzy EduWorld  

 

Nie je múdry ten, kto veľa vie, ale ten, kto vie, čo je potrebné.

 

PROACTIVA, n.o.
Bankov 3,
040 01 Košice
phone: +421 55 632 0009, +421 903 692 208
e-mail:proactiva@proactiva.sk
Powered by: Profistranky CMS