Tréningy a školenia
Osobný rozvoj manažéra

Pozastavenie sa a prehodnotenie vlastných cieľov

Pri svojej manažérskej práci a plnení rôznych úloh často v zhone a strese majú manažéri málo času pozastaviť sa, prehodnotiť svoju kariéru, život a svoj ďalší rozvoj.
Zámerom tohoto kurzu je poskytnúť manažérom príležitosť pozastaviť sa, preskúmať svoje silné a slabé stránky a pomôcť im pri identifikovaní potrieb ďalšieho rozvoja.
Dĺžka kurzu: 2 dni.

Vaše prínosy z kurzu

  • hlbšie uvedomenie si svojich silných stránok, čo prispeje k zvýšeniu sebadôvery
  • identifikácia možných oblasti ďalšieho rozvoja
  • stanovenie priorít ďalšieho rozvoja
  • vypracovanie akčného plánu na dosiahnutie stanovených cieľov

Kto by sa mal kurzu zúčastniť?

  • Manažéri rôznych úrovní. Vhodné pre účastníkov, ktorí sa už spoločne zúčastnili tréningových modulov alebo sa vzájomne poznajú.

Program kurzu

Preskúmanie vedomostí, zručností a postojov
- analýza udalostí v živote ako prostriedok porozumenia seba samého

Sebahodnotenie manažérskych zručností
- dotazník so spätnou väzbou na sebaohodnotenie
- identifikácia prekážok blokujúcich kariéru

Vizualizácia budúcich plánov
- zážitková vizualizácia budúcich zámerov a plánov

Príprava akčného plánu
- vypracovanie zoznamu silných stránok - vedomostí a zručností
- stanovenie priorít

Vyhľadávanie:
Kontakt

PROACTIVA, s.r.o.
Bankov 3
040 01 Košice

Phone: +421 55 632 0009
Mobile: +421 911 692 208
E-mail:
proactiva@proactiva.sk

Pobočky:
Humenné:
tel/fax: 00421 57 775 5116
Prešov:
tel/fax: 00421 51 770 2355

» KONTAKTNÝ FORMULÁR «

Partneri
  Plejsy Kurzy EduWorld  

 

Nie je múdry ten, kto veľa vie, ale ten, kto vie, čo je potrebné.

 

PROACTIVA, n.o.
Bankov 3,
040 01 Košice
phone: +421 55 632 0009, +421 903 692 208
e-mail:proactiva@proactiva.sk
Powered by: Profistranky CMS