Tréningy a školenia
Predajné zručnosti

Zvýšenie úspešnosti pri obchodnom jednaní pomocou praktického tréningu

Úspešné obchodné rokovania a z nich vyplývajúce dobré predaje sú prvoradým predpokladom každého úspešného podnikania. Úspech každého obchodného rokovania, a tým aj úspešný predaj ovplyvňuje miera praktických zručností, ktorými disponujú účastníci obchodných rokovaní - predajcovia.
Dobrý predajca potrebuje poznať základné zručnosti nevyhnutné pre úspešný predaj a tiež spôsoby ich aplikácie pri konkrétnom obchodnom rokovaní. Len praktickým cvičením dokáže predajca odhaliť svoje slabé miesta a nájsť cesty pre ich zlepšenie.
Tento kurz so zameraním na praktické precvičovanie predajných zručností a možných situácií pri predaji ponúka príležitosť vybaviť vás dôležitými znalosťami a praktickými zručnosťami v rámci krátkeho času.
Trvanie: 4 dni.

Vaše prínosy z kurzu

  • identifikovanie kľúčových zručností a vlastností úspešného predajcu
  • uvedomenie si prístupu k zákazníkovi na základe jeho potrieb
  • pochopenie predajného procesu a osvojenie si postupu pri obchodnom jednaní
  • zvolenie správneho prístupu k rôznym typom zákazníkov
  • zlepšenie komunikácie so zákazníkom
  • vytvorenie dlhodobých obchodných vzťahov

Kto by sa mal kurzu zúčastniť?

  • Predajcovia, prípadne marketingoví pracovníci, ktorí sú v každodennom kontakte so zákazníkmi.

Program kurzu

Charakteristika úspešného predajcu
Potreby zákazníka
Typy zákazníkov
Predajný proces
Zahájenie predaja
Technika prezentácie
Komunikácia so zákazníkom
Vedenie predajného rozhovoru
Prekonávanie námietok
Úspešné ukončenie predaja
Uchovanie si priazne zákazníka

Vyhľadávanie:
Kontakt

PROACTIVA, s.r.o.
Bankov 3
040 01 Košice

Phone: +421 55 632 0009
Mobile: +421 911 692 208
E-mail:
proactiva@proactiva.sk

Pobočky:
Humenné:
tel/fax: 00421 57 775 5116
Prešov:
tel/fax: 00421 51 770 2355

» KONTAKTNÝ FORMULÁR «

Partneri
  Plejsy Kurzy EduWorld  

 

Nie je múdry ten, kto veľa vie, ale ten, kto vie, čo je potrebné.

 

PROACTIVA, n.o.
Bankov 3,
040 01 Košice
phone: +421 55 632 0009, +421 903 692 208
e-mail:proactiva@proactiva.sk
Powered by: Profistranky CMS