Tréningy a školenia
Prezentačné zručnosti

Čo pomôže zlepšiť presvedčivosť nášho vystupovania

Či už vystupujeme pred pracovníkmi našej firmy, alebo prezentujeme našu firmu pred partnerom, naše vystúpenie resp. prezentácia by mala byť presvedčivá, aby sme našich poslucháčov zaujali a vzbudili v nich dôveru. Na zvládnutie prezentácie sú potrebné zručnosti, ktoré je možné získať len praktickým precvičovaním, tréningom. Tento kurz je zameraný najmä na praktické posilňovanie prezentačných zručností jednotlivých účastníkov, zistení ich slabých stránok a hľadaní spôsobu ich postupného odstránenia tak, aby na zlepšovaní svojich prezentačných zručností mohli pracovať aj po skončení kurzu. V priebehu kurzu bude pri praktických cvičeniach mimo spätnej väzby ostatných účastníkov využitá aj video kamera.
Predpokladaná dĺžka kurzu: 2 dni.

Vaše prínosy z kurzu

  • získanie praktických skúseností z hľadiska zvyšovania presvedčivosti svojho vystupovania
  • prostredníctvom spätnej väzby získanie pohľadu na seba očami iných
  • posilnenie istoty pri vystupovaní praktickým skúšaním prezentácie v priebehu kurzu 

Kto by sa mal kurzu zúčastniť?

  • všetci riadiaci pracovníci, ktorí majú záujem zlepšiť svoje vystupovanie
  • pracovníci, ktorí reprezentujú svoju firmu v pracovnej alebo spoločenskej oblasti 

Program kurzu

Úvod k prezentáciám
- identifikácia zručností potrebných pre dobrú prezentáciu

Druhy prezentácií a príprava prezentácie
- rôzne druhy prezentácií, ich výhody a nevýhody
- na čo je nutné sa pripraviť pred prezentáciou z hľadiska obsahu i formy prezentácie

Správanie sa pri prezentácii
- verbálna komunikácia
- neverbálna komunikácia
- používanie pomôcok pri prezentácií
- zvládanie trémy pri prezentácií

Praktické precvičovanie
- prezentácie jednotlivých účastníkov
- spätná väzba ostatných účastníkov a analýza vystúpenia pomocou video záznamu

Akčné plány ďalšieho rozvoja
- zostavenie osobných plánov rozvoja účastníkov

Vyhľadávanie:
Kontakt

PROACTIVA, s.r.o.
Bankov 3
040 01 Košice

Phone: +421 55 632 0009
Mobile: +421 911 692 208
E-mail:
proactiva@proactiva.sk

Pobočky:
Humenné:
tel/fax: 00421 57 775 5116
Prešov:
tel/fax: 00421 51 770 2355

» KONTAKTNÝ FORMULÁR «

Partneri
  Plejsy Kurzy EduWorld  

 

Nie je múdry ten, kto veľa vie, ale ten, kto vie, čo je potrebné.

 

PROACTIVA, n.o.
Bankov 3,
040 01 Košice
phone: +421 55 632 0009, +421 903 692 208
e-mail:proactiva@proactiva.sk
Powered by: Profistranky CMS