Tréningy a školenia
Riadenie tímov

Dynamický a interaktívny tréning

Tento dynamický a veľmi praktický program je zameraný na rozvoj zručnosti dosiahnuť z ľudí čo najviac. Prostredníctvom rolových hier a skupinovej práce sa budete učiť a praktizovať tie techniky, ktoré sú najviac relevantné a použiteľné v tímovej práci. Zároveň budete mať možnosť analyzovať svoj osobný štyl riadenia, vašu preferovanú tímovú rolu a jej vplyv na ostatných členov tímu a ohodnotiť svoje silné a slabé stránky.
Predpokladaná dĺžka kurzu: 3 dni.

Vaše prínosy z kurzu

  • zistenie roly, ktorá je vám najviac blízka v tímovej práci, jednak ako vedúci tímu ako aj člen tímu
  • uvedomenie si, ktoré roly musia byť zastúpené v úspešnom tíme
  • schopnosť vybudovať zo skupiny efektívny tím
  • rozšírenie vašich vedomosti a zručností, ktoré vám priamo pomôžu zlepšiť tímovú prácu 

Kto by sa mal kurzu zúčastniť?

  • Všetci manažéri, nezávisle na oblasti a postavení, ktorí sú zodpovední za maximalizáciu výsledkov svojich tímov, pracovných skupín alebo oddelení. 

Program kurzu

Základné atribúty úspešného tímu
- hlavné roly v tímovej práci
- charakteristiky úspešného a vysoko výkonného tímu
- identifikovanie bariér rozvoja tímov

Inšpirovanie a vedenie svojho tímu
- porozumenie kľúčovej roly vodcu tímu v rámci tímu
- identifikovanie správania sa v jednotlivých rolách
- ohodnotenie rôznych zručností potrebných na ovplyvnenie výkonnosti tímu

Ohodnotenie vlastného prístupu pri práci s ostatnými
- identifikovanie vlastnej preferencie v tímovej role
- zistenie účinku vašej preferenčnej roly na ostatných členov v tíme

Vyhľadávanie:
Kontakt

PROACTIVA, s.r.o.
Bankov 3
040 01 Košice

Phone: +421 55 632 0009
Mobile: +421 911 692 208
E-mail:
proactiva@proactiva.sk

Pobočky:
Humenné:
tel/fax: 00421 57 775 5116
Prešov:
tel/fax: 00421 51 770 2355

» KONTAKTNÝ FORMULÁR «

Partneri
  Plejsy Kurzy EduWorld  

 

Nie je múdry ten, kto veľa vie, ale ten, kto vie, čo je potrebné.

 

PROACTIVA, n.o.
Bankov 3,
040 01 Košice
phone: +421 55 632 0009, +421 903 692 208
e-mail:proactiva@proactiva.sk
Powered by: Profistranky CMS