Tréningy a školenia
Vedenie porád

Praktický tréning

Vo svojom živote manažéra trávite významnú časť vášho pracovného času na poradách. Zdá sa vám, že niekedy porady nie sú dostatočne efektívne, že sa jednotliví účastníci porád nezapájajú rovnako do riešenia problémov? Ste po porade občas znechutení a unavení?
Tento praktický tréning vám pomôže uvedomiť si základné atribúty efektívnej porady a za pomoci videokamery a spätnej väzby zlepšiť svoje zručnosti vedenia porád.
Dĺžka kurzu: 2 dni

Vaše prínosy z kurzu

  • uvedomenie si a preskúmanie dôvodov na zvolanie porady
  • zlepšenie spôsobov prípravy na poradu
  • zvýšenie schopnosti vzbudiť aktívnu účasť účastníkov porád a zapojiť ich do procesu rozhodovania
  • precvičenie si zručností vedenia porád
  • uvedomenie si vplyvu vonkajšieho prostredia na efektívnosť porád

Kto by sa mal kurzu zúčastniť?

  • Vrcholoví a strední manažéri, ktorí sú bežne zodpovední za vedenie porád.

Program kurzu

Druhy a ciele porád
- dôvody zvolávania porád a ich ciele
- zručnosti potrebné na vedenie porád

Podnecovanie nápadov, kreativita

Ukážka efektívneho vedenia porád
- ukážka vedenia porady trénerom a analyzovanie spôsobu správania sa na porade

Precvičovanie vedenia porád
- precvičovanie vedenia porád účastníkmi za požitia videozáznamu
- spätná väzby od účastníkov a trénera

Spracovanie osobných plánov rozvoja zručností vedenia porád

Vyhľadávanie:
Kontakt

PROACTIVA, s.r.o.
Bankov 3
040 01 Košice

Phone: +421 55 632 0009
Mobile: +421 911 692 208
E-mail:
proactiva@proactiva.sk

Pobočky:
Humenné:
tel/fax: 00421 57 775 5116
Prešov:
tel/fax: 00421 51 770 2355

» KONTAKTNÝ FORMULÁR «

Partneri
  Plejsy Kurzy EduWorld  

 

Nie je múdry ten, kto veľa vie, ale ten, kto vie, čo je potrebné.

 

PROACTIVA, n.o.
Bankov 3,
040 01 Košice
phone: +421 55 632 0009, +421 903 692 208
e-mail:proactiva@proactiva.sk
Powered by: Profistranky CMS