Naše služby
Koučing a mentoring

Individuálne koučovanie a mentorovanie

Koučovanie a mentoring je uznávanou formou individuálneho rozvoja, ktorá efektívne rozvíja osobnostný potenciál človeka tak, aby mohol optimalizovať svoj výkon a prispôsobovať sa stále sa meniacim požiadavkám. Formou štruktúrovaného rozhovoru "one to one" aktivuje schopnosti človeka nachádzať vlastné a nové možnosti riešenia problémov a dosahovania cieľov.

Individuálny koučing a mentoring poskytujeme na základe dôvernej dohody s klientom, ktorá obsahuje aj zadefinovanie cieľov koučovania alebo mentoringu a spôsobu merania dosiahnutých výsledkov. Pri koučingu používame metódu "koučovanie zamerané na riešenie" ("solution focused coaching").

Vyhľadávanie:
Kontakt

PROACTIVA, s.r.o.
Bankov 3
040 01 Košice

Phone: +421 55 632 0009
Mobile: +421 911 692 208
E-mail:
proactiva@proactiva.sk

Pobočky:
Humenné:
tel/fax: 00421 57 775 5116
Prešov:
tel/fax: 00421 51 770 2355

» KONTAKTNÝ FORMULÁR «

Partneri
  Plejsy Kurzy EduWorld  

 

Nie je múdry ten, kto veľa vie, ale ten, kto vie, čo je potrebné.

 

PROACTIVA, n.o.
Bankov 3,
040 01 Košice
phone: +421 55 632 0009, +421 903 692 208
e-mail:proactiva@proactiva.sk
Powered by: Profistranky CMS