Úvod

Objavte a vystúpte na svoj vrchol

Rozvoj organizácií
Tréningy, Školenia, Poradenstvo

Osobný rozvoj
Koučing, Mentoring, Nakŕmte svojich démonov

Neziskové projekty

O našej spoločnosti

Čo ponúkame?

Novinky

0 +
spokojných klientov
0 +
rokov skúseností

„Na takýchto tréningoch si človek uvedomí také veci, čo robí aj nevedome. Dosť veľa sa dozvie o sebe. Je to viac než užitočné“.

„Som veľmi spokojný s prednášanou tématikou, bolo to veľmi užitočné do budúcna.“

„Ďakujem za to, že to, čo a ako ste nám prezentovali nebolo triviálne ani „knižné“ a veľmi teoretické, ale oveľa praktickejšie. Posunulo ma to.“

„Výborné nastavenie kurzu – výber tém, praktické zameranie, možnosť „zažiť si to“. Ďakujem.

„Ďakujem za vedenie celého kurzu. Boli ste super. Bolo to vtipné. Samozrejme, stalo by za to vyškoliť všetkých kolegov, aby sme zmeny v organizácii mohli dosiahnuť rýchlejšie.“

„Najdôležitejšie pre mňa bolo, že som odhalila svoje slabé stránky, ale v konečnom dôsledku mi to do budúcna pomôžem, lebo viem, ako na tom budem pracovať.“

„Bolo zaujímavé počuť iné veci ako doteraz k téme komunikácia. Som rada, že to nebolo príliš psychologické, ale skôr praktické“.

„Najviac mi z dnešného tréningu utkvela rola zamestnanca, ktorý žiada o voľno – uvedomila som si, že je pre mňa ako osobu veľmi ťažké niečo žiadať a hlavne pokračovať (neustúpiť), ak narazím na nesúhlas. Toto je pre mňa veľmi cenná skúsenosť“.

„Všetky témy boli kvalitné, dobre prezentované, zážitky všetky poučné. Pomôžu v živote pri rozhodnutiach v určitých situáciách.“

„Najviac sa mi páčila téma prezentácia a následne zhliadnutie samého seba. Nikdy som nemal možnosť vidieť seba pri prezentácií a je to najlepší spôsob pre odstránenie nedostatkov a vylepšenie prezentačných zručností.“

„Najlepšie bolo skúsiť si, aké je to byť vodcom. Pre situácie, ktoré práve vtedy nastanú a reakcia na nich“.

„Ďakujem! Zatiaľ najlepší kurz, čo som absolvovala“.

„Týmto školením sme veľmi veľa získali. Je to poučné, dá sa to aplikovať do života. Viac sme spoznali sami seba, uvedomili sme si čo sme dobre alebo zle urobili, v čom sme dobrí, ale aj v čom sa môžeme zlepšovať. Získali sme poznatky aj o tom, ako riešiť konflikty, viesť tímy, porady. Cítil som sa tu výborne. Dúfam, že ešte budú aj ďalšie školenia. Ďakujem pekne za túto možnosť.“

„Doteraz som ani nevedela, čo mám v sebe a ako to môžem využiť. Bolo to super! Ďakujem.“

Ďakujem, že ste mi pomohli naučiť sa niečo nové. Pomohli ste mi poukázať na moje nedostatky, aj na moje vlohy, odkryli ste mi oči, v ktorých oblastiach sa mám zlepšiť a aby som sa nebál ísť za svojim cieľom!!! Ďakujem.“

„Poučné životné príbehy, skúsenosti, školenie odporúčam každému.“

„Ďakujem za zaujímavé a veľmi poučné sprevádzanie svetom lídra. Nahliadla som do svety, ktorý predtým len „bol“. Teraz už viem, že „je“ a čo z neho viem využiť a naučiť sa. Ďakujem za lepšie spoznanie sa a nakopnutie.“